Valg til Aalborg Byråd

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Aalborg Byråd, hvor der skal vælges 31 medlemmer. Afstemningen finder sted fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på de i alt 36 afstemningssteder i Aalborg Kommune.

Se det endelige resultat fra kommunalvalget i Aalborg Kommune

Valgret

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.
De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.


Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Valgbar

Har man valgret til kommunalbestyrelsen, vil man normalt også være valgbar hertil, medmindre man er idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

Kandidatlister

Kandidatlisten kan tidligst indleveres tirsdag den 14. september 2021 og skal være indleveret senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00 til formanden for Valgbestyrelsen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, v/Borgmesterkontoret, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.

Kandidatlister, som allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra mindst 50 stillere. Disse kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021, og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

Stillere

En stiller skal opfylde betingelserne for valgret. Kandidatlisterne skal have mindst 50 og højst 100 stillere, som personligt har underskrevet kandidatlisterne.

Listebetegnelse

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om listebetegnelse, som skal være godkendt af kandidaterne ved deres underskrift.

Listeforbund/valgforbund

Anmeldelse om listeforbund og/eller valgforbund skal ske senest mandag, den 4. oktober 2021 kl. 12.00 til formanden for Valgbestyrelsen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, v/Borgmesterkontoret, Boulevarden 13, 9000 Aalborg.

Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Blanketter

Kandidatlister og anmeldelser om listeforbund kan afhentes på Borgmesterkontoret, Boulevarden 13, 9000 Aalborg og skal afleveres på samme adresse. Henvendelse kan rettes til Mette Pejstrup Kjær tlf. 99 31 16 14 eller Lone Smed tlf. 99 31 16 17.

Spørgsmål til kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund kan ske til Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Annelise By Larsen tlf. 99 31 16 16.

Valg til Nordjyllands Regionsråd

Samtidig med valg til byrådet for Aalborg Kommune er der valg til Nordjyllands Regionsråd. Det sker efter Regionsvalgbestyrelsens bekendtgørelse.

 

 

Del indhold