Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunalvalget, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i Aalborg Kommune, og opfylder mindst ét af følgende krav:
  • Er dansk statsborger
  • Er statsborger i et andet EU-land
  • Er statsborger i Island eller Norge
  • Har haft fast bopæl i Danmark uden afbrydelse de sidste 4 år forud for valgdagen