Afstemning i eget hjem m.v.

Ønsker du at stemme hjemme eller ændre dit afstemningssted, kan du læse mere her.

Afstemning i eget hjem 

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg, på kommunens biblioteker eller via linket nedenfor

Hent ansøgningsskema på Bolig- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Ansøgning om at stemme i hjemmet kan tidligst indgives fra tirsdag den 19. oktober 2021.

Sidste frist for aflevering af ansøgning om brevafstemning i hjemmet er torsdag, den 4. november 2021 kl. 18.00 i Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.

Alle, der indsender ansøgning, vil få besked om hvornår afstemning i hjemmet foregår.

Ændring af afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at ændre afstemningssted i bopælskommunen. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgerservice, Rantzausgade 6, på kommunens biblioteker eller via linket nedenfor

Hent ansøgningsskema på Bolig- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Ansøgning om at ændre afstemningssted kan tidligst indgives fra den 19. oktober 2021.

Sidste frist for aflevering af ansøgning om ændring af afstemningssted er mandag den 8. november 2021 kl. 12.00 i Borgerservice, Rantzausgade 6.

I Aalborghallen vil der være et hæve/sænkebord med fri benplads, så kørestolsbrugere kan placere sig ved bordet, for at afgive sin stemme. Der vil også være en sort filtpen til rådighed til brug for at afkrydse stemmesedlen samt en ikke håndholdt lup til rådighed, så vælgeren kan afkrydse under luppen.

Evt. spørgsmål bedes rettet til Borgerservice på tlf. 99 31 18 00

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds? Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt. Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed

 

Læs mere i Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder.

Del indhold